Kalite Belgeleri

Müşteri isteklerine, İslami Kurallar ve Türk Gıda Kodeksine uygun güvenli ürünler üretmeyi, 

Kalite, Gıda Güvenliği, Helal Gıda ve Gıda Hijyeni odaklı çalışmayı,

Müşteri memnuniyetini sağlamayı, 


Personelimizi eğiterek Kalite, Helal Gıda ve Gıda Güvenliği konusundaki bilincini sürekli geliştirmeyi, 

Sektörümüzde lider olabilmek adına hijyen ve sanitasyonu esas alarak kaliteli, helal ve güvenli ürünler üretmeyi,


Gıda güvenliği ile ilgili bilgileri gıda zinciri boyunca iletmek ve talep etmek,

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Genel Gereklilikler ve Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına uygunluğu sağlamak ve sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi.


Kuruluşumuzun KALİTE, GIDA GÜVENLİĞİ VE HELAL GIDA politikasıdır.